Meer subsidieaanvragen in april 2020 voor zonneboilers en warmtepompen

De overheid biedt diverse subsidies en vormen van fiscaal voordeel aan voor de zakelijke markt wanneer de gekozen maatregel of het product bijdraagt aan het terugdringen van CO₂-uitstoot of de energieprestatie van een woning verbeterd. Het subsidiebudget voor 2020 bedroeg €100 miljoen.

Stand van zaken 2020

In januari tot en met december 2020 zijn er 34.579 aanvragen ingediend voor 45.509 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 70,2 miljoen. De geschatte budgetclaim 2020 is inclusief particuliere aanvragen. Hierbij gaat het ook om de aanvragen die opnieuw zijn ingediend vanwege budgetuitputting in 2019 en particuliere aanvragen die onder een overgangsbepaling vallen.

Meer over ISDE

Meer subsidiemogelijkheden- en budget voor verduurzaming woningen en bedrijven in 2021

In totaal trekt het kabinet in 2021 €164 miljoen uit voor de ISDE. De subsidieregeling is uitgebreid zodat de regeling beter aansluit bij de afspraken uit het klimaatakkoord. De nieuwe regeling krijgt de naam Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing en wordt uitgebreid met:
 
  1. isolatiemaatregelen door woningeigenaren
  2. een aansluiting op een warmtenet door woningeigenaren en VvE’s
  3. investeringen in kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines door zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting.

Bron: RVO/Rijksoverheid

Welke ATAG producten komen in aanmerking voor de ISDE-subsidie?

Alle ATAG zonlichtsystemen en warmtepompen komen voor de subsidie in aanmerking. Ook op de nieuwe productlijn warmtepompboilers van Ariston is de ISDE van toepassing. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort en de energieprestatie. De indicatieve bedragen staan in de apparatenlijsten.

Apparatenlijst ISDE-subsidie ATAG producten Meer over Ariston Warmtepompboilers

Persoonlijk advies aanvragen

Persoonlijk advies over de inzet van de ISDE voor uw project? ATAG denkt graag met u mee om te komen tot de beste oplossing voor uw project.

Advies aanvragen