Fiscaal voordeel

Bij het doen van investeringen voor uw bedrijf kunt u belastingvoordeel genieten bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden*.

Dit kan gaan om de 3 onderstaande fiscale aftrekposten.
* Iedere ondernemer die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan van deze regelingen gebruik maken.

EIA

Energie-Investeringsaftrek

Lees meer >>

KIA

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Lees meer >>

MIA en Vamil

Voor bouwen met een lage milieu-impact

Lees meer >>