Het belang van Delta T

Hoe efficient een warmtepomp is wordt uitgedrukt in een getal dat de Coefficiënt Of Perfomance (COP) genoemd wordt. 

Er zijn drie factoren, die invloed hebben op de COP van een warmtepomp, namelijk:
1.    De Delta T
2.    De buitentemperatuur
3.    De aanvoertemperatuur

Met Delta T wordt het verschil tussen de aanvoer en retour temperatuur aangeduid. De Delta T is van grote invloed op een energiezuinige werking van de warmtepomp. Het verschil tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur – de temperatuur van het water dat terug gaat na het afgeven van de warmte – is belangrijk om op een energiezuinige manier het gevraagde vermogen te kunnen leveren. 

Aanpassen van de Delta T
Bij hoog temperatuur afgiftesystemen – bijvoorbeeld de ‘gewone’ radiatoren – is de Delta T groter dan bij laag temperatuur afgiftesystemen. Ook is er vaak sprake van kleinere leidingdiameters in bestaande woningen met als gevolg dat een verhoging van de stroming (flow) beperkt is, wanneer de CV-ketel wordt vervangen door een warmtepomp. Zo ligt de Delta T bij bestaande woningen tussen 10-20°C en bij laag temperatuur-systemen, zoals vloerverwarming, op 5°C. Om hierop te kunnen inspelen is het mogelijk om eenvoudig in de ATAG Energion binnenunits de Delta T aan te passen aan de situatie ter plaatse. De Energion warmtepompen zijn voorzien van het R32 koudemiddel. Hierbij is het wenselijk om de Delta T niet hoger dan 5°C te laten zijn wanneer deze gecombineerd worden met een laag temperatuur-afgiftesysteem.

Meer weten over de werking van R32 en het belang van Delta T? Neem contact op met jouw ATAG SelectDealer en hij/zij kan je er meer over vertellen.

Zoek jouw ATAG SelectDealer