Er zijn vele wegen die leiden naar CO₂ neutraal

Er zijn veel uitdagingen en oplossingen om de CO2-uitstoot naar 0 te krijgen. Hierbij speelt duurzaam gas een belangrijke rol in de nieuwe energievoorziening. Eén van de routes naar CO2-neutraal is het opslaan van energie in duurzaam gas. Kiwa heeft de duurzaamheid van de gebouwde omgeving in Nederland in beeld gebracht.

Terugdringen CO₂ uitstoot

Fossiele brandstoffen (steenkool, gas etc) raken op en we moeten zoeken naar duurzame, zgn. hernieuwbare alternatieven.

Bijna een derde van het totale Nederlandse energiegebruik komt voor rekening van huizen en kantoren. Het kost jaarlijks ongeveer 13 miljard euro om deze te verwarmen, te koelen en om bijv. computers, tv’s en wasmachines te laten draaien. Het verduurzamen van de energievoorziening hiervan levert een flinke bijdrage aan het behalen van de internationale klimaatdoelen.

 

 

 

Met dank aan Kiwa Technology

De bron van de tekening is Kiwa Technology. Kiwa werkt samen met o.a overheden en lokale energiecoöperaties  en onderzoekt de mogelijkheden en oplossingen voor de toekomstige energievoorziening. Hierbij staan vragen en antwoorden rondom alle technieken en toe te passen energievormen/mogelijkheden centraal.