Waarom wordt de doeltemperatuur soms eerder of later dan is ingesteld bereikt?

Na ingebruikname van ATAG One Zone, heeft deze tijd nodig om zijn ‘omgeving te leren kennen’. Wanneer in de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om het gewenste temperatuurprofiel te volgen, wordt deze bijgesteld en gaat ATAG One Zone de volgende keer eerder beginnen. Vooral bij ‘langzame’ systemen, zoals vloerverwarming, kan het enige tijd duren voordat ATAG One Zone ‘weet’ wanneer er gestart moet worden met verwarmen van de ruimte en de mogelijke temperatuuroverschrijding – overshoot – tot een minimum te beperken.

Na deze zgn. ‘leer’ periode past ATAG One Zone het profiel voortdurend aan, aan veranderende omstandigheden. Deze kunnen zeer divers zijn en variëren van weersomstandigheden tot bijv. stand van gordijnen. Juist deze veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat de ingestelde temperatuur soms eerder of later dan is ingesteld, wordt bereikt. Dit 'leerproces' kan tot wel 10 dagen duren voordat de ATAG One Zone je huis heeft leren kennen.